Category Archives: Dokumenty

Návrh zákona “O odluce církve od státu”

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1920.

I. volební období. Čítať ďalej

Pridaj komentár

Filed under Dokumenty

O Frankelovej spoločnosti

FRANKELOVA SPOLOČNOSŤ

voľné združenie pre marxistickú teóriu a politiku

 Frankelova spoločnosť združuje ľudí, ktorých spája záujem o teoretické a politické otázky antikapitalistického hnutia usilujúceho o nastolenie nových, socialistických spoločenských vzťahov. Nielen v minulosti, ale predovšetkým dnes je toto hnutie  ideovo a politicky heterogénne. Potom čo sa od neho odlúčil sociálno-demokratický prúd, je tvorené  komunistickými (proletárskymi) a niektorými radikálno-demokratickými (maloburžoáznymi) stranami a skupinami. Časť z nich vychádza z marxizmu, iné z teórií, ktoré sa viac-menej vyznačujú eklektizmom. Frankelova spoločnosť sa politicky hlási ku komunistickému disentu, teoreticky k dialektickému, revolučnému marxizmu, ktorý vyjadruje triedne záujmy námezdne pracujúcej väčšiny – proletariátu. Uvedomuje si pritom nevyhnutnosť spoločného postupu v rámci širokého hnutia odporu proti kapitalizmu. Čítať ďalej

Pridaj komentár

Filed under Dokumenty, Nezaradené