O nás

FRANKELOVA SPOLOČNOSŤ

voľné združenie pre marxistickú teóriu a politiku

 Frankelova spoločnosť združuje ľudí, ktorých spája záujem o teoretické a politické otázky antikapitalistického hnutia usilujúceho o nastolenie nových, socialistických spoločenských vzťahov. Nielen v minulosti, ale predovšetkým dnes je toto hnutie  ideovo a politicky heterogénne. Potom čo sa od neho odlúčil sociálno-demokratický prúd, je tvorené  komunistickými (proletárskymi) a niektorými radikálno-demokratickými (maloburžoáznymi) stranami a skupinami. Časť z nich vychádza z marxizmu, iné z teórií, ktoré sa viac-menej vyznačujú eklektizmom. Frankelova spoločnosť sa politicky hlási ku komunistickému disentu, teoreticky k dialektickému, revolučnému marxizmu, ktorý vyjadruje triedne záujmy námezdne pracujúcej väčšiny – proletariátu. Uvedomuje si pritom nevyhnutnosť spoločného postupu v rámci širokého hnutia odporu proti kapitalizmu.

V roku 1989 došlo v bývalom Československu k thermidoru socialistického spoločenského usporiadania a k následnej reštaurácii starého, triedne antagonistického režimu. Pod legendou vznešených fráz o pravde, láske, slobode a demokracii bola – proti vôli československého obyvateľstva – obnovená diktatúra menšiny súkromných vlastníkov výrobných prostriedkov,  buržoázie žijúcej z práce a na úkor vykorisťovanej námezdne pracujúcej väčšiny. Táto nelegitímna diktatúra, ktorá sama seba označuje za všeobecnú slobodu a demokraciu, a ktorú politicky vyjadrujú strany reprezentujúce záujmy kapitálu (od klerikálov po sociálnych demokratov), nemôže byť iná ako reakčná.

Základnou tendenciou ponovembrového vývoja sa stal návrat do minulosti. Mocnosti minulosti sa stali mocnosťami prítomnosti. Buržoázia, ktorá zahmlieva, zamlčuje a priamo popiera triednu podstatu svojej moci najprv legálne rozkradla bývalý národný majetok krajiny, aby ju neskôr predala neokolonizačnému zahraničnému kapitálu a tým zbavila vlastnej priemyselnej a potravinovej základne. V nadstavbovej oblasti sa to prejavilo úpadkom slovenskej spoločnosti v takmer všetkých jej dôležitých sférach (sociálna oblasť, kultúra, školstvo, zdravotníctvo, veda, medziľudské vzťahy atď.). Citom bezcitného sveta a duchom bezduchých poriadkov sa stalo náboženstvo, predovšetkým v podobe ako ho hlása bohatá a privilegovaná rímsko-katolícka cirkev, v minulosti hlavná ideologická opora feudálnej, v súčasnosti kapitálovej diktatúry vlastníckej menšiny, ktorá je v záujme udržania si bohatstva a moci odkázaná na využívanie nástrojov k systematickej eliminácii možného odporu ľudových más. Aby ľudia zabudli, kriticky nepremýšľali a nehľadali alternatívy k protiľudovému, barbarskému a nehumánnemu kapitalizmu, svätá buržoázia mimo hlásania náboženstva, ktoré má udržovať ľudí v pokore, demoralizuje masy bulvárom (odvádza pozornosť od spoločenských javov k individuálnemu životu podávanému vulgarizovanou formou), nacionalizmom (vyvoláva ilúzie o národnej jednote a emócie antipatií k iným národom), antikomunizmom (kriminalizuje pokusy o nastolenie nekapitalistických spoločenských vzťahov) a sociáldemokratizmom (vyvoláva ilúzie, že politicky zastupuje a presadzuje záujmy ľudí práce).

Frankelova spoločnosť chce prispievať k poznávaniu a odhaľovaniu antidemokratickej podstaty a reakčnosti ponovembrového buržoázno-klerikálneho režimu, ktorý môže viesť k recidíve klérofašizmu, ku kritike jeho ideológie a propagandy, jeho zištnej obhajoby ako aj k perspektívam jeho prekonávania. Je pomenovaná po predstaviteľovi uhorského a medzinárodného socialistického hnutia Leo Frankelovi, komisárovi Parížskej komúny, členovi generálnej rady I. internacionály a jednému z najbližších spolupracovníkov zakladateľov marxizmu.

Preč s diktatúrou, nech žije demokracia. Nie pre menšinu, ale väčšinu!

2 responses to “O nás

 1. Inga

  Zdravím vás “Dinušovci”
  Dnes som sa od členov nášho OZ dozvedela, že ste spustili tento portál.
  Po tom ako nás pred Vianocami 2012 vyrazili zo smerákmi sprivatizovaného Nového Slova (zavedením prosmeráckej cenzúry), tak sme uvažovali nad podobným projektom ako je tento.
  Zostáva mi veriť, že aj tu nezačnete s podobnou cenzúrou a umožnite všetkým vetvám marxistov prispievať a publikovať články.
  Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, tak dúfam, že sa to nezvrhne aj tu a bude to pre celú radikálnu ľavicu prospešné..
  Záverom vám ďakujem za zrealizovanie mojich predstáv aspoň v hrubých rysoch. Inga

 2. Eugen Mýtnik

  Som šťastný, že som Vás spoznal – akcia ku Kube 60:-). Eugen Mýtnik

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s